Camera nghị định 10/2020 – Hợp chuẩn BGTVT

Cam kết thiết bị đáp ứng:

NĐ 10/2020/NĐ-CP, TT 12/2020/TT-BGTVT, TT 02/2021/TT-BGTVT

QCVN31:2014/BGTVT (có giấy chứng nhận)

QCVN117:2018/BTTTT (có giấy chứng nhận)

Bảo hành 18 tháng đối với đầu ghi & 12 tháng đối với các phụ kiện khác